Probeer dezelfde volgorde van de lichten en de geluiden na te doen, zolang je deze kunt herinneren.
Naarmate je meer reeksen goed hebt nagedaan, zal het spel steeds sneller gaan.